English

Rozšířené textové inzeráty (Sklik)Sklik

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů.

Podrobné informace pro nasazování reklamy naleznete v nápovědě Skliku.

Technická specifikace

Kreativy

Titulek 1 Text | 30 znaků (včetně mezer)
Titulek 2 Text | 30 znaků (včetně mezer)
Popisek Text | 90 znaků (včetně mezer)

Externí zobrazovací kód

Není povolen.

Externí měření impresí

Není povoleno.

Externí měření prokliků

Povolena URL dle pravidel pro měřící šablonu.

Doplňující informace

V inzerátu se zobrazí viditelná URL, která se skládá z cílová URL (vč. subdomén) a cesty (je automaticky extrahována z cílové URL).