English

Mobilní Outstream (VAST)Kupi.cz

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů. Než odevzdáte hotovou reklamu k nasazení, překontrolujte si prosím povolený datový limit a rozměry. V případě dotazů nás bez obav kontaktujte.

Technická specifikace

Formát

XML

Rozlišení

720p (např. 1280×720 px ve formátu 16:9)

Maximální délka videa

30 sekund

Požadavky na vzhled

  1. Reklama nesmí obsahovat cizojazyčné texty (povoleny jsou pouze české).
  2. Zvuková stopa videospotu nesmí být výrazně tižší/hlasitější než zvuková stopa standardního pořadu.
  3. Reklama nesmí obsahovat interaktivní prvky (povolen je pouze proklik na cílovou URL).

Upozornění

  1. Zobrazení Outstream je frekvenčně omezeno 2x na cookie za 24 hodin.
  2. Pro externí měření impresí je nutné dodat samostatně URL na 1×1 px měřící obrázek (tato URL nesmí být součástí VAST XML). Je-li měřící obrázek součástí VAST, pak měří spuštění videa, ne vydání reklamy do stránky (impresi).

Externí zobrazovací kód

Povolen pouze jako VAST XML URL (nesmí obsahovat VPAID ani OMID).

Externí měření impresí

Povolena pouze jedna URL na 1×1 px měřící obrázek dle pravidel.

Doplňující informace

Funkčnost videospotu v playeru Seznam.cz lze ověřit v nástroji pro Kontrolu externích videospotů.