English

Upoutávka nad letákemKupi.cz

Reklama se skládá z pěti až šesti kreativ: Názvu záložky, obrázku, nadpisu, textu (odrážek a bloku textu) a akčního tlačítka. Text záložky může být složen z odrážek a bloku textu.

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů. Než odevzdáte hotovou reklamu k nasazení, překontrolujte si prosím povolený datový limit a rozměry. V případě dotazů nás bez obav kontaktujte.

Technická specifikace

Kreativy

Název záložky Text | 20 znaků (včetně mezer)
Obrázek záložky Image (JPG, PNG, GIF - neanimovaný) | 848×200 px (šířka × výška) | do 100 kB
Nadpis Text | 50 znaků (včetně mezer)
Text (odrážka) Text | 60 znaků (včetně mezer)
Text (blok) Text | 440 znaků (včetně mezer)
Akční tlačítko Text | 25 znaků (včetně mezer)

Úpozornění

Text je možné dodat v samostatném bloku, odrážkách nebo kombinovaně (celý text může mít maximálně 440 znaků vč. mezer).

Externí zobrazovací kód

Není povolen.

Externí měření impresí

Není povoleno.