English

Mobilní CarouselHP Seznam.cz

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů. Než odevzdáte hotovou reklamu k nasazení, překontrolujte si prosím povolený datový limit a rozměry. V případě dotazů nás bez obav kontaktujte.

Technická specifikace

Kreativy

Logo Image (PNG) | 48×48 px| do 20 kB
Titulek Text | 40 znaků (včetně mezer)
Popisek Text | 140 znaků (včetně mezer)
Obrázek 1 Image (JPG) | 300×300 px| do 100 kB
Popis k produktu 1 Text | 50 znaků (včetně mezer)
Cena produktu 1 Text | 15 znaků (včetně mezer)
Obrázek 2 Image (JPG) | 300×300 px| do 100 kB
Popis k produktu 2 Text | 50 znaků (včetně mezer)
Cena produktu 2 Text | 15 znaků (včetně mezer)
Obrázek 3 Image (JPG) | 300×300 px| do 100 kB
Popis k produktu 3 Text | 50 znaků (včetně mezer)
Cena produktu 3 Text | 15 znaků (včetně mezer)
Obrázek 4 Image (JPG) | 300×300 px| do 100 kB
Popis k produktu 4 Text | 50 znaků (včetně mezer)
Cena produktu 4 Text | 15 znaků (včetně mezer)
Obrázek 5 Image (JPG) | 300×300 px| do 100 kB
Popis k produktu 5 Text | 50 znaků (včetně mezer)
Cena produktu 5 Text | 15 znaků (včetně mezer)
Obrázek 6 Image (JPG) | 300×300 px| do 100 kB
Popis k produktu 6 Text | 50 znaků (včetně mezer)
Cena produktu 6 Text | 15 znaků (včetně mezer)

Požadavky na vzhled

 1. Obrázek nesmí být animovaný.
 2. Obrázek a Logo nesmí obsahovat text.
 3. Titulek, Popisek ani Popis produktu nesmí obsahovat URL adresy, adresy pro počítání statistik ani obrázky.
 4. Titulek, Popisek a Popis produktu nesmí obsahovat uvozovky a odřádkování textu.

Upozornění

Cena musí být uvedena bez označení měny.

Externí zobrazovací kód

Není povolen.

Externí měření impresí

Povolena pouze jedna URL na 1×1 px měřící obrázek dle pravidel.

Ukázka XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE banner SYSTEM "https://1.im.cz/dtd/dynamicbanner.dtd">
<banner>
  <creative seq-no="1" mime-type="image__png" width="48" height="48" alt-text="Alt popisek">http://www.domena.cz/ikona.png</creative>
  <creative seq-no="2" mime-type="text__plain">Titulek</creative>
  <creative seq-no="3" mime-type="text__plain">Popis</creative>

  <creative seq-no="4" mime-type="image__jpeg" width="300" height="300" alt-text="Alt popisek">http://www.domena.cz/obrazek1.jpg</creative>
  <creative seq-no="5" mime-type="text__plain">Popis k produktu 1</creative>
  <creative seq-no="6" mime-type="text__plain">Cena produktu 1</creative>

  <creative seq-no="7" mime-type="image__jpeg" width="300" height="300" alt-text="Alt popisek">http://www.domena.cz/obrazek2.jpg</creative>
  <creative seq-no="8" mime-type="text__plain">Popis k produktu 2</creative>
  <creative seq-no="9" mime-type="text__plain">Cena produktu 2</creative>

  <creative seq-no="10" mime-type="image__jpeg" width="300" height="300" alt-text="Alt popisek">http://www.domena.cz/obrazek3.jpg</creative>
  <creative seq-no="11" mime-type="text__plain">Popis k produktu 3</creative>
  <creative seq-no="12" mime-type="text__plain">Cena produktu 3</creative>

  <creative seq-no="13" mime-type="image__jpeg" width="300" height="300" alt-text="Alt popisek">http://www.domena.cz/obrazek4.jpg</creative>
  <creative seq-no="14" mime-type="text__plain">Popis k produktu 4</creative>
  <creative seq-no="15" mime-type="text__plain">Cena produktu 4</creative>

  <creative seq-no="16" mime-type="image__jpeg" width="300" height="300" alt-text="Alt popisek">http://www.domena.cz/obrazek5.jpg</creative>
  <creative seq-no="17" mime-type="text__plain">Popis k produktu 5</creative>
  <creative seq-no="18" mime-type="text__plain">Cena produktu 5</creative>

  <creative seq-no="19" mime-type="image__jpeg" width="300" height="300" alt-text="Alt popisek">http://www.domena.cz/obrazek6.jpg</creative>
  <creative seq-no="20" mime-type="text__plain">Popis k produktu 6</creative>
  <creative seq-no="21" mime-type="text__plain">Cena produktu 6</creative>

  <url seq-no="1">http://www.domena.cz/odkaz-k-titulku.html</url>
  <url seq-no="2">http://www.domena.cz/odkaz-na-produkt-1.html</url>
  <url seq-no="3">http://www.domena.cz/odkaz-na-produkt-2.html</url>
  <url seq-no="4">http://www.domena.cz/odkaz-na-produkt-3.html</url>
  <url seq-no="5">http://www.domena.cz/odkaz-na-produkt-4.html</url>
  <url seq-no="6">http://www.domena.cz/odkaz-na-produkt-5.html</url>
  <url seq-no="7">http://www.domena.cz/odkaz-na-produkt-6.html</url>
</banner>

Uložit ukázku XML