English

Dynamický HTML banner

Jedná se o neinteraktivní formát banneru, jehož obsah může inzerent měnit v průběhu výdeje bez opětovného schvalování. Aktualizace obsahu probíhá automaticky na pozadí. Typicky je tato forma reklamy ideální např. pro internetové obchody při propagaci výrobků, kdy chce klient operativně měnit své běžící reklamy.

Dynamický HTML banner tvoří HTML šablona s příslušnou grafikou. Obsah banneru je definován prostřednictvím XML souboru, který je umístěn na serveru klienta. Správnost XML kontroluje reklamní systém Seznamu; pokud definice banneru v XML souboru neodpovídá šabloně, je vydán poslední správný banner, resp. poslední správné XML.

Pro dynamický HTML banner platí obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů a limity platné pro daný formát na dané pozici. Prostřednictvím dynamického HTML banneru nelze zobrazovat erotickou reklamu (tzn. erotické spodní prádlo, podpůrné prostředky, atd.).

Princip aktualizace

Systém funguje tak, že v zadaném intervalu (standardně 10 minut) stahuje XML dokument ze serveru klienta. Kdy pro každý jednotlivý zadaný banner musí být vygenerován právě jeden XML dokument.

Data z tohoto XML dokumentu se následně použijí v šabloně banneru a výsledkem bude jeden banner připravený pro výdej.

Co je potřeba pro spuštění dynamické reklamy

Aby mohl být dynamický banner spuštěn, musí klient poslat minimálně 5 pracovních dní před spuštěním kampaně následující:

 • Náhled dynamického banneru
  Statický HTML kód banneru spolu se statickými obrázky, které se nebudou dynamicky měnit (logo, pozadí banneru, atd.).
 • Popis statických a dynamických částí dynamického baneru (šablona)
  Musí být specifikováno které části banneru se budou pomocí XML dokumentu měnit (obrázky, texty, URL, atp.). Popis musí být v souladu s pravidly šablony, viz níže.
 • URL ze kterého se bude stahovat XML
  Na tomto URL bude umístěný XML soubor (vytvořený dle specifikace níže), který bude systém stahovat.

Technická specifikace

Ukázka dynamického HTML banneru

Označení dynamických částí v šabloně

Každá kreativa z XML bude nahrazena makrem se vzestupným číselným indexem:

XML pro kreativy: <creative seq-no="1" …> bude nahrazeno v šabloně HTML: <img src="__CREATIVE0__">
XML pro prokliky: <url seq-no="1"> bude nahrazeno v šabloně HTML: <a href="__CLICKTHRU0__">

Pozor! XML se čísluje od 1, avšak HTML od 0

Textové kreativy

V podkladech musí být uveden maximální počet znaků, a to pro každou kreativu.

Grafické kreativy

V podkladech musí být uvedeno, zda obrázkové kreativy budou mít fixní rozměr nebo libovolný až do nějakého maximálního limitu (a jeho hodnotu v px) a maximálníhoální datovou velikost v kB, přičemž celková datová velikost nesmí překročit datový limit pro daný rozměr banneru.

HTML kreativy

 • HTML kód nesmí ovlivňovat původní vzhled stránky, stejně tak případný JavaScriptový kód nesmí způsobovat žádné chyby.
 • HTML kreativa musí mít rozměry odpovídající pozici, na které se bude zobrazovat.
 • Kaskádové styly (CSS) musí být použity inline. tj. v řádku daného tagu. (např.: <a style="color:#FF0">).

Parametry aktualizace

 • Defaultní hodnota intervalu aktualizace je 600s (10 min).
 • Vlastní utilita na aktualizaci banneru se spouští každé dvě minuty a kontroluje, zda se má nějaký banner aktualizovat (zároveň se pokouší aktualizovat všechny bannery, jejichž poslední aktualizace skončila neúspěchem).

XML

 • Musí být validní podle DTD souboru.
 • Musí být v kódování utf-8.
 • URL na které se XML nachází nesmí být redirect a může mít max. 255 znaků.
 • Musí obsahovat definice všech prokliků, tedy i těch, které se nemění.
 • XML vždy obsahuje právě jednou tag <banner>.
 • U grafických kreativ musí být korektně zadaný mime-type a rozměr, viz tabulka níže.
 • U textových kreativ musí být korektně zadán mime-type, viz tabulka níže.

Seznam povolených mime-typů

Holý text text__plain
HTML kód text__html
Obrázek typu GIF image__gif
Obrázek typu JPG image__jpeg
Obrázek typu PNG image__png

Důležité

 • Rozměry obrázků v XML musí souhlasit s jejich fyzickými rozměry (např. je-li uvedeno: mime-type="image__jpeg" width="110" height="65", pak obrázek musí mít rozměry 110×65 px).
 • Pořadí jednotlivých kreativ musí být: nejprve všechny kreativy (obrázky, texty) a poté všechny URL.
 • Číslování kreativ je vzestupné a začíná číslicí 1, stejně tak všechna URL jsou číslována vzestupně a rovněž začínají číslicí 1.
 • Obrázkový mime-type v XML musí souhlasit s fyzickým obrázkem (obrázek JPG musí mít uvedeno mime-type="image__jpeg", pro GIF bude mime-type="image__gif" a pro pro PNG bude mime-type="image__png").
 • V URL musí být znak & nahrazen entitou &amp;.