English

HTML5

Jedná se o zcela plnohodnotný fragment HTML, který bude do stránky vložen v tagu iframe.

Technická specifikace

Ukázka HTML5 banneru Zdrojové soubory ke stažení

Požadovaný typ souboru

Bannery ve formátu HTML5 je nutné dodávat jako samostatný archiv s příponou ZIP.

Pojmenování archivu ZIP

Pro snadnou manipulaci s bannery ve formátu HTML5, pojmenujte každý archiv ZIP tímto způsobem: HTML5+rozměr+názevbanneru (př.: HTML5_970x210_leaderboard.zip). Výrazně tím urychlíte celý proces nasazení banneru do reklamního systému.

Struktura banneru

Archiv banneru HTML5 (ZIP) musí obsahovat spouštěcí soubor s příponou „.html“ a případné všechny další soubory, které jsou nutné k bezchybnému zobrazení banneru ve stránce. Všechny soubory a adresáře musí být uloženy v první úrovni archivu.

Podporované typy souborů

V rámci archivu banneru HTML5 (ZIP) jsou povoleny všechny níže vyjmenované typy souborů:

 • CSS
 • JS
 • HTML
 • GIF
 • PNG
 • JPG
 • SVG
 • WOFF
 • TTF
 • EOT

Počet souborů

Počet všech souborů v archivu HTML5 banneru nesmí překročit hodnotu 20.

Datová velikost

Maximální datová velikost banneru HTML5 je tvořena datovým limitem pro základní bannery typu Image ve zvoleném rozměru, který může být navýšen o dalších až 100 kB.

Příklad: 100 kB (Leaderboard ve formátu JPG) + 100 kB = 200 kB (banner ve formátu HTML5). Celková datová velikost banneru HTML5 se posuzuje podle velikosti všech souborů po zabalení do archivu ZIP.

Načítání dat z externích zdrojů

Dodatečné načítání dat z externích zdrojů není s výjimkou podpůrných knihoven uložených na CDN (Adobe Edge Animate, Google Webdesigner, Swiffy) povoleno.

Při načítání podpůrných knihoven musí adresa scriptu začínat dvěma lomítky (viz příklad níže).

Správně: <script src="//cdn.example.com/file.js"></script>
Špatně: <script src="http://cdn.example.com/file.js"></script>

Nastavení prokliku

V rámci HTML5 banneru je podporováno přesměrování pouze na jednu URL, kterou je nutné zaslat spolu s bannerem zvlášť. Proklik nemusí být definován vůbec (doplní se automaticky), případně může být definován prostřednictvím HTML (viz ukázka níže). Použití JavaScriptu (např. window.open();) není povoleno.

Ukázka definice prokliku

<a href="http://www.domena.cz" target="_top">
  <div id="rectangle">
   … 
  </div>
</a>

Správná funkčnost

Pozor! Za správné zobrazení v jednotlivých prohlížečích odpovídá výrobce, který musí zajistit bezproblémovou funkčnost ve všech majoritních prohlížečích, včetně mobilních verzí.

Upozornění

 1. V archivu banneru může být pouze jeden soubor s příponou „.html“.
 2. Názvy souborů v archivu nesmí obsahovat diakritiku a speciální znaky. Pokud je banner generován externím programem (Adobe Edge Animate, Google Webdesigner, Swiffy), je nutné se před exportem banneru ujistit, že názvy vrstev diakritiku či speciální znaky neobsahují.