English

HTML5

Jedná se o zcela plnohodnotný fragment HTML, který bude do stránky vložen v tagu iframe.

Technická specifikace

Ukázka HTML5 banneru Zdrojové soubory ke stažení

Požadovaný typ souboru

Bannery ve formátu HTML5 je nutné dodávat jako samostatný archiv s příponou ZIP.

Pojmenování archivu ZIP

Pro snadnou manipulaci s bannery ve formátu HTML5, pojmenujte každý archiv ZIP tímto způsobem: HTML5+rozměr+názevbanneru (př.: HTML5_970x210_leaderboard.zip). Výrazně tím urychlíte celý proces nasazení banneru do reklamního systému.

Struktura banneru

Archiv banneru HTML5 (ZIP) musí obsahovat spouštěcí soubor s příponou „.html“ a případné všechny další soubory, které jsou nutné k bezchybnému zobrazení banneru ve stránce. Všechny soubory a adresáře musí být uloženy v první úrovni archivu.

Podporované typy souborů

V rámci archivu banneru HTML5 (ZIP) jsou povoleny všechny níže vyjmenované typy souborů:

 • CSS
 • JS
 • HTML
 • JSON
 • GIF
 • PNG
 • JPG
 • SVG
 • WOFF
 • TTF
 • EOT

Počet souborů

Počet všech souborů v archivu HTML5 banneru nesmí překročit hodnotu 20.

Datová velikost

Maximální datová velikost banneru HTML5 je tvořena datovým limitem pro základní bannery typu Image ve zvoleném rozměru, který může být navýšen o dalších až 100 kB.

Příklad: 100 kB (Leaderboard ve formátu JPG) + 100 kB = 200 kB (banner ve formátu HTML5). Celková datová velikost banneru HTML5 se posuzuje podle velikosti všech souborů po zabalení do archivu ZIP.

Načítání dat z externích zdrojů

Dodatečné načítání dat z externích zdrojů není s výjimkou podpůrných knihoven uložených na CDN (Adobe Edge Animate, Google Webdesigner) povoleno.

Při načítání podpůrných knihoven musí adresa scriptu začínat dvěma lomítky (viz příklad níže).

Správně: <script src="//cdn.example.com/file.js"></script>
Špatně: <script src="http://cdn.example.com/file.js"></script>

Nastavení prokliku

V rámci HTML5 banneru je podporováno přesměrování pouze na jednu URL, kterou je nutné zaslat spolu s bannerem zvlášť. Proklik nemusí být definován vůbec (doplní se automaticky), případně může být definován prostřednictvím HTML (viz ukázka níže). Použití JavaScriptu (např. window.open();) není povoleno.

Ukázka definice prokliku

<a href="http://www.domena.cz" target="_top">
  <div id="rectangle">
	 … 
  </div>
</a>

Správná funkčnost

Pozor! Za správné zobrazení v jednotlivých prohlížečích odpovídá výrobce, který musí zajistit bezproblémovou funkčnost ve všech majoritních prohlížečích, včetně mobilních verzí.

Upozornění

 1. V archivu banneru může být pouze jeden soubor s příponou „.html“.
 2. Názvy souborů v archivu nesmí obsahovat diakritiku a speciální znaky. Pokud je banner generován externím programem (Adobe Edge Animate, Google Webdesigner), je nutné se před exportem banneru ujistit, že názvy vrstev diakritiku či speciální znaky neobsahují.
 3. Animované HTML5 bannery nesmí nadměrně vytěžovat systémové prostředky zařízení koncového uživatele.