English

Image

V rámci formátu Image je podporováno přesměrování na jednu URL adresu. Pokud má Image banner obsahovat více prokliků (u některých pozic to není možné, doporučujeme předem ověřit), je nutné dodat společně s kreativou Image také HTML kód – tzv. klikací mapu.

Technická specifikace

Bannery ve formátu Image

  1. přijímáme pouze ve formátech JPG, PNG nebo GIF (není-li uvedeno jinak)
  2. musí dodržet max. datovou velikost pro daný formát
  3. musí být vytvořeny v barevném prostoru RGB (nikoli CMYK)
  4. doporučujeme, aby měly rozlišení 72 dpi
  5. nemusí mít ohraničující rámeček pro vizuální oddělení od stránky (rámeček se doplní automaticky sám)

Upozornění

Na některých serverech není možné použít animované kreativy.

Technická specifikace formátu Image s klikací mapou

Banner ve formátu Image s HTML kódem (klikací mapou) je nutné dodat jako samostatný archiv s příponou ZIP. Ten musí obsahovat Image soubor (např. JPG) a HTML kód uložený v textovém souboru s příponou TXT.

Zdrojové soubory ke stažení

Ukázka HTML kódu

<map name="map__SPOTID__">
	<area href="__CLICKTHRU0__" target="__TARGET__" shape="rect" coords="25, 27, 275, 165">
	<area href="__CLICKTHRU1__" target="__TARGET__" shape="rect" coords="25, 185, 275, 325">
	<area href="__CLICKTHRU2__" target="__TARGET__" shape="rect" coords="25, 345, 275, 485">
	<area href="__CLICKTHRU3__" target="__TARGET__" shape="rect" coords="25, 507, 275, 575">
</map>
<img src="__CREATIVE0__" usemap="#map__SPOTID__" width="__WIDTH0__" height="__HEIGHT0__" 
style="border: 1px solid #d0d0d0;">

Správná funkčnost

V HTML kódu je potřeba využívat proměnné: __CLICKTHRU0__, __CREATIVE0__, __WIDTH0__, __HEIGHT0__ apod. HTML kód musí být připraven podle šablony ve zdrojových souborech ke stažení.