English

Videobanner

Novou verzi videobanneru, která nepotřebuje k zobrazení videa technologii Flash, je možné použít na těchto formátech: Rectangle (970×310 px), Leaderboard (970×210 px), Skyscraper (300×600 px), Medium Rectangle (300×250 px) a Produktová plachta (491×555 px).

Po načtení videobanneru se automaticky začne ve smyčce přehrávat video se ztlumeným zvukem. Ovládacími tlačítky je možné video zastavit/spustit nebo u něj zapnout/vypnout zvuk. Image kreativa, která je součástí videobanneru nesmí být animovaná.

Rectangle videobanner (970×310 px)

Funkční náhled Maketa

Kreativy

Levý obrázek Image (JPG, PNG, GIF – neanimovaný) | 418×310 px | do 100 kB
Video MP4 | 720p (např. 1280×720 px ve formátu 16:9) | do 100 MB | 30 sekund

Externí zobrazovací kód

Není povolen.

Externí měření impresí

Povolen měřící Javascript nebo URL na 1×1 px měřící obrázek dle pravidel.

Leaderboard videobanner (970×210 px)

Funkční náhled Maketa

Kreativy

Levý obrázek Image (JPG, PNG, GIF – neanimovaný) | 596×210 px | do 100 kB
Video MP4 | 720p (např. 1280×720 px ve formátu 16:9) | do 100 MB | 30 sekund

Externí zobrazovací kód

Není povolen.

Externí měření impresí

Povolen měřící Javascript nebo URL na 1×1 px měřící obrázek dle pravidel.

Skyscraper videobanner (300×600 px)

Funkční náhled Maketa

Kreativy

Horní obrázek Image (JPG, PNG, GIF – neanimovaný) | 300×100 px | do 100 kB
Dolní obrázek Image (JPG, PNG, GIF – neanimovaný) | 300×331 px | do 100 kB
Video MP4 | 720p (např. 1280×720 px ve formátu 16:9) | do 100 MB | 30 sekund

Externí zobrazovací kód

Není povolen.

Externí měření impresí

Povolen měřící Javascript nebo URL na 1×1 px měřící obrázek dle pravidel.

Medium Rectangle videobanner (300×250 px)

Funkční náhled Maketa

Kreativy

Dolní obrázek Image (JPG, PNG, GIF – neanimovaný) | 300×81 px | do 100 kB
Video MP4 | 720p (např. 1280×720 px ve formátu 16:9) | do 100 MB | 30 sekund

Externí zobrazovací kód

Není povolen.

Externí měření impresí

Povolena URL na 1×1 px měřící obrázek dle pravidel.

Produktová plachta (491×555 px)

Maketa

Kreativy

Horní obrázek Image (JPG, PNG, GIF – neanimovaný) | 491x100 px | do 50 kB
Dolní obrázek Image (JPG, PNG, GIF – neanimovaný) | 491x179 px | do 50 kB
Video MP4 | 720p (např. 1280×720 px ve formátu 16:9) | do 100 MB | 30 sekund

Externí zobrazovací kód

Není povolen.

Externí měření impresí

Povolen měřící Javascript nebo URL na 1×1 px měřící obrázek dle pravidel.