English

XML (VAST)

Technická specifikace XML (VAST)

Požadovaný typ souboru

Videospoty je nutné dodávat pouze jako VAST XML URL dle standardu IAB do verze 4.0.

Požadavky na vzhled

  1. Každý přeskočitelný videospot musí mít ve VAST XML nastaven parametr skipoffset na 5 sekund. <Linear skipoffset="00:00:05">
  2. Zvuková stopa videospotu nesmí být výrazně tižší/hlasitější než zvuková stopa standardního pořadu.
  3. Reklama nesmí obsahovat interaktivní prvky (povolen je pouze proklik na cílovou URL).
  4. Pokud specifikace reklamního formátu neurčuje jinak, je v rámci VAST XML povoleno použítí technologie VPAID nebo OMID pro doměřování reklamy.

Načítání dat z externích zdrojů

Všechny externí zobrazovací a měřící kódy použité v rámci XML musí podporovat protokol HTTPS.

Správná funkčnost

Funkčnost videospotu v playeru Seznam.cz lze ověřit v nástroji pro Kontrolu externích videospotů.

Technická specifikace XML (VAST) – interaktivní VPAID

Základní specifikace vychází z XML (VAST) - viz výše a současně může (pokud je to umožněno v rámci specifikace reklamního formátu) být rozšířena o interaktivní prvky, jako jsou např. hry, tlačítka, speciální měření atp.

Požadavky na vzhled

  1. Funkce "Přeskočit reklamu" je implementovaná v přehrávači na straně Seznam.cz, a.s., nesmí tedy být součástí reklamy.
  2. Tlačítka v reklamě nesmí být umístěna v prostoru, kde se vyskytují tlačítka přehrávače Seznam.cz, a.s.
  3. Všechny interaktivní / funkční prvky v reklamě musí být funkční.

Upozornění

  1. Každá VPAID reklama s interaktivními prvky podléhá schválení Seznam.cz, a.s.
  2. Reklama nelze nasadit jako videofloating.