English

Externí kódy

Standardně jsou přijímány externí kódy zobrazovací a měřící, které splňují následující pravidla. Seznam.cz si vyhrazuje právo odmítnout kódy, které nebudou splňovat podmínky standardní funkčnosti.

Korektní vykreslení externího zobrazovacího kódu pro služby Seznam.cz je možné otestovat v tomto nástroji.

Pravidla pro zobrazovací externí kódy

 1. Externí zobrazovací kódy musí podporovat protokol HTTPS. Při načítání obrázků, stylů, knihoven, měřících skriptů, atp., musí URL adresa začínat dvěma lomítky (viz příklad níže). Správně: <script src="//gdecz.hit.gemius.pl/gdejs/xgde.js"></script>
  Špatně: <script src="http://gdecz.hit.gemius.pl/gdejs/xgde.js"></script>
 2. Pokud je banner prodán na prokliky a je zobrazen pomocí externího kódu, musí tento externí kód umožnit doplnit naši počítací URL (např. pomocí parametru click – viz ukázka níže). <script src="//t**k.a****m.n*t/a*****t/?bn=6*******9;click=__SHORT_CLICKTHRU__&destination="></script> <script src="//t**k.a****m.n*t/a*****t/?bn=6*******9;click=__SHORT_CLICKTHRU_ESC__%26destination%3D"></script> <iframe name="CPbanner*******" src="//t**k.a****m.n*t/a*****t/?bn=6*******9;c**s=*;ord=[timestamp];click=__SHORT_CLICKTHRU__&destination=" width="300" height="250" frameborder="0" scrolling="no"></iframe> <iframe name="CPbanner*******" src="//t**k.a****m.n*t/a*****t/?bn=6*******9;c**s=*;ord=[timestamp];click=__SHORT_CLICKTHRU_ESC__%26destination%3D" width="300" height="250" frameborder="0" scrolling="no"></iframe> V kódu na straně adserveru je potřeba převzít obsah parametru click a vložit jej před vlastní escapovanou cílovou URL.
 3. Externí zobrazovací kódy musí podporovat asynchronní výdej reklamy.
 4. Externí kódy nesmí způsobovat chyby ve stránkách (zobrazení ani Javascriptové).
 5. Externí kódy a jejich kreativy nesmějí datově překračovat limity pro daný formát.
 6. Bannery vydávané přes externí kód musí být dostatečně vizuálně odlišeny od obsahu stránky po celou dobu zobrazení (animace) např. ohraničujícím rámečkem, barvou pozadí apod. Rámeček popř. pozadí musí být rovné, nikoliv zvlněné nebo jinak upravené.
 7. Veškeré bannery vydávané přes externí reklamní systém mohou být dodatečně označeny pouze jednoduchou malou ikonou partnera bez textových doplňků (akceptován je pouze dodatečný nápis "Volba reklamy" nebo "AdChoices").
 8. Kreativa expandující mimo standardní pozici musí obsahovat tlačítko s výrazným křížkem a s textem "Zavřít", umístěném na viditelném místě. Poloha tlačítka závisí na specifikaci reklamního formátu.
 9. Cílové odkazy se musí otevírat do celého (nebo nového) okna prostřednictvím atributu target="_top" případně target="_blank".
 10. Bannery přes externí kód nesmí nadměrně vytěžovat systémové prostředky zařízení koncového uživatele. Pokud reklama využívá příliš mnoho zdrojů, může se stát, že ji některé prohlížeče zablokují a nezobrazí.

Pravidla pro měřící externí kódy

 1. Měřící kódy musí podporovat protokol HTTPS. Při načítání obrázků, stylů, knihoven, měřících skriptů, atp., musí URL adresa začínat dvěma lomítky (viz příklad níže). Správně: <script src="//gdecz.hit.gemius.pl/gdejs/xgde.js"></script>
  Špatně: <script src="http://gdecz.hit.gemius.pl/gdejs/xgde.js"></script>
 2. K jednomu banneru je možné nasadit maximálně dva externí měřící kódy, pokud u daného formátu není určeno jinak a umožňuje to reklamní systém. Povolené kombinace jsou: 2× URL na 1×1 px měřící obrázek nebo 1× URL na 1×1 px měřící obrázek + 1× měřící Javascript.
 3. Pro inzerci v Sklik.cz je možné využít měřící šablonu pro externí měření prokliků.

  Proměnné pro měřící šablonu

  {lpurl} jedenkrát escapovaná cílová URL pomocí funkce escape()
  {lpurl+2} dvojnásobně escapovaná cílová URL pomocí funkce escape()
  {unescapedlpurl} neescapovaná cílová cílová URL
  {escapedlpurl} enkódovaná cílová URL pomocí funkce encodeURIComponent()
  {escapedlpurl+2} dvojnásobně enkódovaná cílová URL pomocí funkce encodeURIComponent()

  Ukázka {lpurl}

  Měřicí šablona: https://www.mericiserver.com/?url={lpurl}
  Cílová URL: https://domena.cz/dorty-pro-deti/&id=5
  URL prokliku: https://www.mericiserver.com/?url=https%3A//domena.cz/dorty-pro-deti/%26id%3D5