English

Obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů

Následující pravidla mají sloužit jako vodítko při výrobě reklamy a jejich dodržení je základním předpokladem ke schválení a nasazení reklamních formátů prostřednictvím reklamního systému. Dodržení pravidel zároveň zjednodušuje celý proces nasazování reklam.

Případné výjimky musí být vždy řešeny individuálně. Při řešení speciálních reklam je nutná spolupráce s odborníky Seznam.cz (kontakt poskytne obchodník, který reklamu vyřizuje).

Není-li uvedeno jinak, následující pravidla platí pro všechny typy reklamních formátů.

Pravidla

 1. Reklama nesmí obsahovat vulgarismy či jiné neetické prvky.
 2. Reklama se nesmí zakládat na klamavém tvrzení a nesmí zobrazovat takové grafické či textové prvky, které by mohly uživatele uvést v omyl (tzv. trikové bannery).
 3. Reklama nesmí být příliš agresivní, ve smyslu chvění a blikání – za agresivní banner je považována kreativa, která ve velmi krátkém časovém intervalu (kratším než 1 vteřina) výrazně mění barvy, nadpisy či jiné významné grafické prvky, které mohou uživatele vyrušovat při práci se stránkou.
 4. Reklama nesmí napodobovat design serveru Seznam.cz ani design ostatních serverů společnosti Seznam.cz, a.s. uvedených na této stránce. Tím se myslí především fonty, barvy a takové grafické a ovládací prvky, které jsou typické a charakteristické pro servery společnosti Seznam.cz. Nedovolené je také jakkoliv napodobovat strukturu obsahového serveru (a to především serverů Novinky.cz, Sport.cz, Super.cz, Proženy.cz a Stream.cz). To znamená, že banner nesmí napodobovat upoutávku na článek – tedy obsahovat titulek (nadpis), perex a fotografii v takovém formátu a s takovým textem, že to může uživatel zaměňovat s redakčním obsahem, nebo s upoutávkou na redakční obsah.
 5. Reklama nesmí obsahovat ovládací prvky operačních systémů a nesmí vypadat jako systémové hlášky.
 6. Erotické zboží a služby: časově omezený výdej od 22:00 do 06:00 hodin, po prokliku na stránku musí být vždy varování o obsahu a potvrzení, že je vstupujícímu 18 let a více, obsah stránek pak musí být bez omezení v rámci zákona.
 7. Reklama nesmí obsahovat zvuky, výjimkou je pouze videobanner.
 8. Veškeré interaktivní funkce banneru se mohou spouštět po setrvání kurzoru na banneru min. 1 sekundu.
 9. Reklama nesmí překročit povolené datové limity.
 10. Kreativy v HTML formátu (a prvky které obsahují) nesmějí datově překračovat limity pro daný formát.
 11. Reklama musí mít správné rozměry na požadovanou pozici.
 12. Cílová URL musí splňovat tato pravidla.
 13. Reklama vydávaná přes externí kód musí navíc splňovat pravidla pro použití externích kódů.