English

Obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů

Následující pravidla mají sloužit jako vodítko při výrobě reklamy a jejich dodržení je základním předpokladem ke schválení a nasazení reklamních formátů prostřednictvím reklamního systému. Dodržení pravidel zároveň zjednodušuje celý proces nasazování reklam.

Případné výjimky musí být vždy řešeny individuálně. Při řešení speciálních reklam je nutná spolupráce s odborníky Seznam.cz (kontakt poskytne obchodník, který reklamu vyřizuje).

Není-li uvedeno jinak, následující pravidla platí pro všechny typy reklamních formátů.

Pravidla

  1. Reklama nesmí obsahovat zvuky, výjimkou je pouze videobanner.
  2. Veškeré interaktivní funkce banneru se mohou spouštět po setrvání kurzoru na banneru min. 1 sekundu.
  3. Reklama nesmí překročit povolené datové limity.
  4. Kreativy v HTML formátu (a prvky které obsahují) nesmějí datově překračovat limity pro daný formát.
  5. Reklama musí mít správné rozměry na požadovanou pozici.
  6. Cílová URL musí splňovat tato pravidla.
  7. Reklama vydávaná přes externí kód musí navíc splňovat pravidla pro použití externích kódů.